Bages treball, talent i tecnologia

Línia 2: Aliances estratègiques.

Actuacions

Web del projecte i recursos de suport. Acció iniciada
Desenvolupament de les eines pilot de l'òrgan de concertació comarcal. Acció iniciada
Taula de treball i Taula de prospecció de la cadena valor. Acció pendent
Sessions de dinamització empresarial. Acció pendent
Actuacions de suport Taula de formació del Bages "FormaBages". Acció pendent
Jornada de benchmarquing d'experiències de territoris. Acció pendent
Participació en jornades i fires de mobilitat sostenible. Ecoviure, Setmana de la mobilitat. Acció pendent
Estudi i participació d'iniciatives socials mobilitat en entorn rural. Acció pendent


Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona