Bages treball, talent i tecnologia

Línia 1: Anàlisi i diagnosi de la situació actual.

Actuacions

  • Coordinació de la prospecció comarcal del programa. 
  • Actualització del mapa 4.0. 
  • FORMABages. Informe de les necessitats formatives i perfils de la cadena de valor. 
  • Identificació de projectes pel desenvolupament del territori.
  • Elaboració de la diagnosis socioeconòmica del Bages. 
  • Elaboració de la diagnosis socioeconòmica del entorn rural.
Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona