Bages treball, talent i tecnologia

Línia 2: Aliances estratègiques.

Actuacions

  • Web del projecte i recursos de suport.
  • Desenvolupament de les eines pilot de l'òrgan de concertació comarcal.
  • Taula de treball i Taula de prospecció de la cadena valor. 
  • Sessions de dinamització empresarial. 
  • Actuacions de suport Taula de formació del Bages "FormaBages".
  • Jornada de benchmarquing d'experiències de territoris.
  • Participació en jornades i fires de mobilitat sostenible. Ecoviure, Setmana de la mobilitat.
  • Estudi i participació d'iniciatives socials mobilitat en entorn rural.
Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona