Bages treball, talent i tecnologia

Entitats i organismes amb participació municipal

Un cop constituït el nou Ajuntament cal nomenar els representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats, fundacions, consorcis, associacions, que requereixin representació municipal.

Feta aquesta designació per acords de ple la representació és la que consta en els documents adjunts.


Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona